Tərtər rayon Mərkəzi kitabxanası

Tərtər rayon MKS
Haqqımızda
23 Fevral , 2015

 

MKS- də Kitabxana- Biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması işini təşkil edir.

 Kitabxanaların elektron kataloqunun idarə olunması , elektron resursların bazalarının yaradılması, elektron  kataloqun “Kataloqlaşdırma”, “ Komplektləşdirilmə” , “Oxucu”, “ Kitab verilişi”  modullarının işini təşkil edir.  Sistemin fəaliyyətinə nəzarət və kordinasiya etmək funksiyasını həyata keçirir.

Kitabxana rəhbərliyini şöbə müdiri  mütamadi olaraq kitabxanada həyata keçirilən avtomatlaşdırılma prosesi haqqında  məlumatlandırır və təkliflər verir.