Tərtər rayon Mərkəzi kitabxanası

Tərtər rayon MKS

Yaqub Əlioğlu. Qu quşunun nəğməsi...

(Xalq artisti Leyla Vəkilovaya həsr olunur). Bakı, “Şərq - Qərb” Nəşriyyat Evi, 2014, 104 səh.    

Aydın Dadaşov. Müasir Azərbaycan dramaturgiyası.

Bakı, “Elm və Təhsil”, 2012, 304 səh. Əməkdar incəsənət xadimi, dövlət mükafatı laureatı, filologiya elmləri doktoru, professor Aydın Dadaşovun “Müasir Azərbaycan dramaturgiyası” kitabında müs

Taras Şevçenko. Üç geniş yol ( Şeirlər və poemalar)

Bakı, “Şərq – Qərb” Nəşriyyat Evi, 2014, 216 səh. Ukranya  şairi, rəssam,  mütəfəkkir, inqilabçı – demokrat, Ukranya ədəbiyyatı və təsviri sənətində tənqidi realizmin və inqilabi –

Tahir Əmiraslanov. Söz mətbəxi.

Bakı, “Nurlar” Nəşriyyat – Poliqrafiya mərkəzi, 2013, 328 səh. 

Əli Eyvazov. Bir patalyonun tarixi: Hadisələr. İnsanlar. Faktlar. 2 – ci nəşr

Bakı, “Nurlar” Nəşriyyat – Poliqrafiya mərkəzi, 2011,344 s. şəkilli Kitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1993 – cü il 2 noyabr tarixində Xalqa müraciətindən sonra təşkil olunmuş