Tərtər rayon Mərkəzi kitabxanası

Tərtər rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
Ən çox oxunan kitablar.
20 Fevral , 2015

1. Babanlı,Vidadi.

        Vicdan susanda (roman)/V.Babanlı.-B.:Çinar-Çap,2008.-588s.

 

2.  Abdullayev,Çingiz.

         Qisasın ölçüsü (roman)/Ç.Abdullayev.-B.:Çıraq,2008.-320s.

 

   3.  Kazımov, Tahir.

     Talehin qisməti beləymiş yəqin (roman)/ T.Kazımov,red.İ.Hacıyeva.III kitab.-        B.:Nurlan, 2010.-556s.

 

   4.  Azayev, Əlisəfa.

              Xəyanət qorxusu (hekayələr)/Ə.Azayev,red.M.Çəmənli.-B.:Çıraq,2007.-270s.

 

   5.  Bünyadov, Ziya.

             Azərbaycan VII-IX əsrlərdə (mətn)/ Z.Bünyadov.-B.: Şərq-Qərb,2007.-424s.

 

   6. Dəmirçizadə, Əbdüləzəl.

            Müasir Azərbaycan dili. I hissə (mətn)/Ə.Dəmirçizadə.-B.:Şərq-Qərb,2007.-250s.

 

   7.  Tusi,Nəsirəddin.

            Əxlaqi –Nasiri.(mətn)/N. Tusi.-B.: Lider.-2005.-280s.

 

 

     8.   Elatlı,  Elxan.

               Bakıdan gələn xəfiyyə. (roman) / E.Elatlı.-B.: Elgün, 2011.-272s.

 

Elatlı ,Elxan.

               Qan ləkəsi (roman) / E.Elatlı.-B.: Nurlan,2011.- 720s.

 

Elatlı, Elxan.

                 Görünməyən izlər (roman) / E.Elatlı.-B.:ideal priut, 2011.-272s.

 

       11.Elatlı, Elxan

                  Arxalı canavar(roman) / E.Elatlı.- B.:Elgün, 2011.- 270s.

 

       12. Abdullayev, Çingiz.

           Mavi mələklər.(mətn)/ Ç. Abdullayev; tərc. edən:N.Səfərov .- B. : Qanun,                       2011.- 344s.

 

13.  Kazımov,Tahir.

                     Talelərini özləri yazanlar və ya Həyat Davam edir... (Roman epopeya)/

             T. Kazımov.-B.: 2012.- 546s.

 

        14.Mirsələmov,Hüseynbala.

                      Sonuncu fateh ( Trilogiya) / H. Mirsəlov.-B.: Nurlan, 2012.-680s.