Tərtər rayon Mərkəzi kitabxanası

Tərtər rayon MKS

Yeni kitablar
Taras Şevçenko. Üç geniş yol ( Şeirlər və poemalar)
18 Avqust , 2015

Bakı, “Şərq – Qərb” Nəşriyyat Evi, 2014, 216 səh.

Ukranya  şairi, rəssam,  mütəfəkkir, inqilabçı – demokrat, Ukranya ədəbiyyatı və təsviri sənətində tənqidi realizmin və inqilabi – demokrartik cərəyanın banisi Taras Şevçenkonun  “Şərq – Qərb” Nəşriyyat Evində  işıq üzü görən “Üç güniş yol” kitabında sənətkarların ədiblərimiz tərəfindən dilimizə tərgümə edilmiş müxtəlif məzmunlu – ictimai, xalqın istək və arzularının, hiss və duyğularını əks etdirən və s.  şeirləri yer almışdır. Burada həmçinin şairin “Kor qadın”, “Katerina”, “Qafqaz”  və s. poemaları da oxuculara təqdim olunmuşdur.