Tərtər rayon Mərkəzi kitabxanası

Tərtər rayon MKS

Yeni kitablar
Aydın Dadaşov. Müasir Azərbaycan dramaturgiyası.
18 Avqust , 2015

Bakı, “Elm və Təhsil”, 2012, 304 səh.

Əməkdar incəsənət xadimi, dövlət mükafatı laureatı, filologiya elmləri doktoru, professor Aydın Dadaşovun “Müasir Azərbaycan dramaturgiyası” kitabında müstəqillik dövründə ərsəyə gəlmiş və əsasən tamaşaya qoyulmuş pyeslər struktur, üslub və janr istiqamətində sistemləşdirilərək  nəzəri baxımdan tədqiqata cəlb olunub.