Tərtər rayon Mərkəzi kitabxanası

Tərtər rayon MKS

Yeni kitablar
Yaqub Əlioğlu. Qu quşunun nəğməsi...
18 Avqust , 2015

(Xalq artisti Leyla Vəkilovaya həsr olunur).

Bakı, “Şərq - Qərb” Nəşriyyat Evi, 2014, 104 səh.